Personal Development Consultants


Grote en kleine (MKB) bedrijven, profit en non-profit organisaties ondervinden aan den lijve dat ze zich steeds vaker moeten aanpassen. Aanpassingen in hun  product of dienst, organisatiestructuur en klantstrategie.

Nu blijkt dat zo’n 70% van veranderingen in Nederlandse organisaties mislukt.Doelen worden niet gehaald en medewerkers raken het spoor bijster. Weerstand bij medewerkers blijkt de belangrijkste faalfactor. Medewerkers beschouwen veranderingen vaak als bedreigend voor de stabiliteit van hun werkomgeving. Daarnaast worden ze vaak moe van veranderingen, omdat ze geen zicht krijgen op het succes ervan. Hierdoor is er vaak weinig draagvlak onder de medewerkers voor een veranderingstraject. Terwijl medewerkers juist bepalend zijn voor het succes ervan.

RBC-Consultants zorgt er voor dat veranderingen gedragen worden én succesvol zijn. Wij betrekken de medewerkers volop bij de gewenste veranderingen en wij maken ze deelgenoot, bijvoorbeeld door middel van coaching, opleiding of workshops. Hiermee wordt ownership gecreëerd. Wij activeren  medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen aandeel binnen het veranderingsproces.

Wanneer  medewerkers mogen meedenken en meebeslissen over de richting en aanpak van de verandering werkt dat diep door op hun betrokkenheid bij de organisatie. En bovendien hebben medewerkers vaak goede ideeën.

De specialisten van RBC-Consultants streven constant naar persoonlijk succes en voldoening  van iedere leidinggevende en medewerker door ze te helpen zichzelf (nog beter) te leren kennen, zichzelf te organiseren, te ontwikkelen, samen te werken en open te (blijven) staan voor continue veranderingen.

Maak hier nu online een vrijblijvende afspraak  voor een nadere kennismaking.

Rutger Boelsma

directeur / personal development consultant

bekijk hier ons certificeringen, nevenmerken en samenwerkingsverbanden  /  wat is en doet een personal development consultant?