Effectief leidinggeven

 Cursus Leidinggeven Nieuwe Stijl

Deze cursus is voor (beginnende) leidinggevenden die (opnieuw) kennis willen nemen van de essenties van het leidinggeven. Je opdracht is immers het optimale uit je medewerkers/team te halen? Hoe kun je je medewerkers intrinsiek motiveren? Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun prestaties? Dat zij zich beseffen dat zij een onmisbare schakel zijn in de organisatieketting? Dat zij mee gaan in continue) veranderingen? En dat ze zich prettig voelen in hun werk? Hoe realiseer je dat? Dat is nu precies wat je leert. De workshop is aangevuld met de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van de 21st century skills (toekomst-competenties).

De inhoud is vooral heel praktisch toepasbaar.

Je leert:
- de essenties van het leidinggeven
- technieken/vaardigheden voor optimale feedback;
- de ‘moeilijke’ gesprekken: correctie-/discipline-/conflicthanteringsgesprek;
- je medewerkers intrinsiek te motiveren: “de juiste snaar te raken”
- onderdelen als :empathie, jezelf kennen, kwetsbaar durven opstellen zonder gezichtsverlies,warme communicatie

Prijs

Je investering voor deze leerzame cursus is euro 395,00 (excl.btw). Dit is inclusief syllabus of e-book, luxe notitieboek met pen, koffie/thee/consumpties, smakelijke lunch, certificaat én 30 dagen -after-cursus- begeleiding via telefoon, mail of chat.

Gaat-altijd-door-garantie

Deze cursus gaat altijd (!) door. Onze service gaat zelfs zo ver dat mocht je de enige aanmelder zijn dat we je dan zonder meerprijs privé-cursus geven

Cursusdata 2018

dinsdag

10 april







woensdag

14 maart

12 september

17 oktober

14 november




donderdag

8 februari

14 juni

13 december





vrijdag

19 januari

11 mei

20 juli





op afspraak

ieder moment








  Cursus Adviesvaardigheden

In deze cursus krijg je goed zicht op de functie en rol van adviesvaardigheden en de adviesstijlen. Ook leer je omgaan met weerstanden en het ombuigen van bezwaren en krijg je inzicht in hoe je het beste je advies kunt presenteren.

Je krijgt de psychologische inzichten hoe effectief te communiceren en een ‘klik’ te maken met diegene die jij adviseert.Je bouwt vertrouwen en geloofwaardigheid op als adviseur. Je hebt kennis van communicatie processen en vaardigheden. Je kunt omgaan met weerstand en lastige situaties.je kunt mensen ‘lezen’

Prijs                      

Je investering voor deze leerzame cursus is euro 395,00 (excl.btw). Dit is inclusief syllabus of e-book, luxe notitieboek met pen, koffie/thee/consumpties, smakelijke lunch, certificaat én 30 dagen -after-cursus- begeleiding via telefoon, mail of chat.

Gaat-altijd-door-garantie

Deze cursus gaat altijd (!) door. Onze service gaat zelfs zo ver dat mocht je de enige aanmelder zijn dat we je dan zonder meerprijs privé-cursus geven

Cursusdata 2018

dinsdag

12 juni

9 oktober

13 november





donderdag

19 april







vrijdag

23 februari







op afspraak

ieder moment







 

Cursus Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Je krijgt duidelijkheid over het verschil tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken. Tevens wordt duidelijk uitgelegd hoe de procedures dienen te lopen, wat rechten en plichten zijn van beoordelaar en beoordeelde. Waar moet je aan denken bij de voorbereidingen voor de gesprekken. Op welke wijze geef je een optimale feedback als de evaluaties iets minder goed zijn. Hoe hou je de te beoordelen medewerker positief en gemotiveerd?

Resultaat
- je bent veel beter in staat de voorbereidingen te treffen
- beter inzicht in de procedurele handelingen
- je kunt op de juiste wijze de competenties beoordelen
- optimaal feedback kunnen geven bij mindere prestaties
- optimaal communiceren met de bijbehorende randvoorwaarden

Prijs

Je investering voor deze leerzame cursus is euro 395,00 (excl.btw). Dit is inclusief syllabus of e-book, luxe notitieboek met pen, koffie/thee/consumpties, smakelijke lunch, certificaat én 30 dagen -after-cursus- begeleiding via telefoon, mail of chat.

Gaat-altijd-door-garantie

Deze cursus gaat altijd (!) door. Onze service gaat zelfs zo ver dat mocht je de enige aanmelder zijn dat we je dan zonder meerprijs privé-cursus geven

Cursusdata 2018

dinsdag

27 maart

8 mei






woensdag

11 juli







donderdag

27 september







op afspraak

ieder moment








Cursus Efficiënt Vergaderen en Werkoverleg ( 1 dagdeel: ochtend of middag)

Vergaderen en werkoverleg hebben kost (ook) geld. Hoe effectief heb je die soorten van overleg. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de notulen gelezen heeft, op tijd is en goed voorbereid. Let je voldoende op de resultaten van je voorzittersrol. Moet je eigenlijk altijd wel voorzitten? Wat zijn de nieuwe vergader en overleg mogelijkheden? Hoe communiceer je effectief tijdens een vergadering en hoe controleer je dat. Hoe werkt een vergadering of werkoverleg procedureel?

Resultaat
- je bent veel beter in staat de voorbereidingen te treffen
- beter inzicht in de noodzakelijk procedurele handelingen
- je kunt op de juiste wijze voorzitten
- je kunt iedere deelnemer optimaal bij het overleg betrekken
- optimaal communiceren met de bijbehorende randvoorwaarden
- inzicht verkrijgen in de nieuwe manieren van vergaderen en overleg voeren

Prijs

Je investering voor deze leerzame cursus is euro 295,00 (excl.btw). Dit is inclusief syllabus of e-book, luxe notitieboek met pen, koffie/thee/consumpties, smakelijke lunch, certificaat én 30 dagen -after-cursus- begeleiding via telefoon, mail of chat.

Gaat-altijd-door-garantie

Deze cursus gaat altijd (!) door. Onze service gaat zelfs zo ver dat mocht je de enige aanmelder zijn dat we je dan zonder meerprijs privé-cursus geven

Cursusdata 2018

dinsdag

18 september







woensdag

14 februari

6 juni

19 december





donderdag

11 oktober







vrijdag

13 april







op afspraak

ieder moment